BASES SORTEIG ARRIMA´T ( Shopping night-SUECA ESTÀ DE MODA)

BASES SORTEIG ARRIMA´T

( Shopping night-SUECA ESTÀ DE MODA)

 

  1. Cada comerç participant disposara d’una urna a l’interior del seu negoci perquè la gent que vullga participar diposite el triptic senser o be per la part on anira el segell, tindran que omplir-les amb totes les seues dades i els 4 espais designats per tal efecte per 4 negosis diferents.

 

2. L´urna quedarà tancada el divendres 12 de juny a les 01h per a ser     guardades per Arrima´t fins al moment del sorteig.

 

  1. Les paperetes dipositades a l’urna hauran d’estar ben complimentades amb NOM, COGNOMS, POBLACIÓ, C.P., E–MAIL I TELÈFON DE CONTACTE.

 

  1. El sorteig es realitzarà en acte públic, el dimarts 16 de juny, a les 21:30h hores,en el Bar Blanc i Negre C/ Cantant La Vendrell, 2baix, on es celebrarà una reunió entre tots els participants organitzada per Arrima´t.  Es realitzaran les extraccions de paperetes que calga,  fins a obtenir les que corresponguen al premiat. El sorteig estarà presidit per el president de l’associació Arrima’t i la Junta d´Arrima´t.

 

  1. En extraure la papereta, si la persona premiada no està present, se li trucarà, màxim 3 vegades al telèfon del triptic, i cas de no contestar es procedirà a una nova extracció. Per a identificar-se haurà de donar el número del seu DNI

 

  1. No pot recaure més d’un premi en un mateix participant.

 

  1. El premi consistiran en:

-100€ en xecs regal per poder gastar en els comerços participants en el Shopping night. El guanyador no es podran gastar més de 20€ per comerç.

 

  1. Les dades de la papereta no poden donar peu a confusió. Qualsevol discrepància que poguera sorgir serà resolta per la presidència en el moment del sorteig, sense que puga ser recorreguda.

 

  1. El guanyador es penjarà en la web d´Arrima´t.

 

 

  1.  La persona agraciada ha d’acreditar-se degudament per a recollir el premi, amb la presentació del DNI o qualsevol document que la identifique.

 

11. La persona premiades disposen fins al dia 30 de juny per gastar-se els       xecs regals.